İletişim Formu  TKDK IPARD

  IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek vermek amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. “Kalkınma, öncelikle kırsalda başlamalı” fikri ile Avrupa Birliği’ne aday olan ülkelerin, kırsal kesimin uğraş alanı olan tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında hibe destekleri verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak Türkiye’de proje kabul, değerlendirme, kontrol ve ödeme işlerinin tamamı için Avrupa Birliği akredite kuruluşu olan kurum, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak çalışan Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) dur. 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonunca onaylanan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD projesi) ; Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılmasından önceki süreçteki öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak, sürdürülebilir kalkınma sağlamak için, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

  TKDK IPARD Programı Kapsamında çeşitli konular desteklenmektedir. Bunlar;

  • Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.1
  • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.2
  • Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.3
  • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.4
  • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.1
  • Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.2
  • Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.3 Projeleri
  • Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.4
  • Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.5
  • Tarım Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri 201
  • LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması 202
  • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi 302.1
  • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Paketlenmesi 302.2
  • Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri 302.3
  • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri 302.4
  • Kültür Balıkçılığı 302.5
  • Makine Parkları 302.6
  • Yenilenebilir Enerji Yatırımları 302.7

  Yukarıdaki başlıklar ile ilgili projeler için hibe destek oranları % 50 ile % 80 arasında değişmektedir. IPARD projeleri ile yapılan yatırımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. Dağlık alanlarda ve kadınların öncülüğünde yapılan projeler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

  Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanabilmektedir.

  Yapılacak projenin uygun harcama kalemleri; yapım işleri, makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları şeklindedir. Ayrıca işletmenin kendi tüketimini karşılayacak yenilenebilir enerji üretimi için de destek verilmektedir.

  TKDK IPARD 2 Çağrılarının tümünü kapsayacak şekilde, onaylanan proje dosyalarına, hibe tutarının % 50 si kadar, nakit avans ödemesi yapmaktadır. Nakit avans kullanımı için, toplam hibe tutarının % 50 sinin % 110 u kadar kesin banka teminat mektubunun kuruma sunulması gerekmektedir.

  TKDK, 103 projeleri kapsamında; kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü süt taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

   

  Proje Arazisi

  Proje, uygulaması yapılacak arazi seçimi için en önemli kural, inşaat ruhsatı verecek kurum (Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki yerler için Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir kapsamında olmayan yerler için İl Özel İdaresi ya da belediye mücavir alanı sınırında bulunan araziler için bağlı bulunduğu Belediye) kriterlerine uygun olmakla beraber, uygulanacak projenin kapsamına yeterli alana sahip olmalıdır. Ayrıca proje uygulanacak arazi, proje sahibi mülkiyetinde ya da üst kullanım hakkı ile birlikte en az 7 yıllık kiralanarak uygulanabilmektedir.

  Tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi sürdürebilirliği etkileyecek şerhler olmamalıdır. Ancak mevcut işletme için, bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırımın uygulanacağı arazi üzerinde ipotek olması durumunda, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge sunulması durumunda başvuru uygun kabul edilecektir. Bankadan alınacak belge başvuru çağrı ilanından sonra alınmış, ilgili banka tarafından imzalı ve kaşeli olmalıdır.

  Desteklenen İller

  TKDK IPARD programı ülke genelinde kapsama alanını sürekli olarak genişletmekte olup şu anda 42 ilde faaliyet göstermektedir.

  Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

  İllerini kapsamakta olup bu iller ile bağlı ilçe ve köylerindeki kırsal ve dağlık alanlar dahilindeki projeler ile yatırımlara destek sağlamaktadır.

  TKDK IPARD 3 Çağrılarında; İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Adana, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Eskişehir, Rize, Gaziantep, Bolu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Sinop, Zonguldak, Artvin, Gümüşhane, Bartın, Karabük, Adıyaman, Batman, Bayburt, Bilecik, Iğdır, Kilis, Osmaniye, Siirt, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Tunceli illerinde, bağlı ilçe, mahalle, köy ve mezralarında hibe desteği vermeye başlıyacak.

  Proje Süresi

  Destekten yararlanan işletmelerin 5 yıllık süre zarfında faal vaziyette sürdürülmeleri zorunludur. Bu süre sonuna kadar proje kapsamındaki tesis, proje sahibi tarafından işletilmesi zorunlu olup satışı ve devri yapılamaz.

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Kredi Protokolü İmzalayan Kooperatif ve Bankalar

  TKDK ile aşağıda belirtilen kurumlar arasında IPARD Programının desteklenmesi için protokol imzalanmıştır. Proje için kullanılacak olan kredi niyet mektubunu, söz konusu bankaların herhangi birinden temin etmek mümkündür.

  Protokol İmzalayan Bankalar;

  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Alternatif Bank A.Ş.
  • Anadolu Bank A.Ş.
  • Burgan Bank A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
  • Finansbank A.Ş.
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  • Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

  Protokol İmzalayan Kooperatif;

  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

  Ayrıca hibe desteklerinden faydalanmak isteyen KOBİ ler için ise “Kredi Garanti Fonu” uygulanmaya konulmuştur.

  TKDK IPARD Proje Danışmanlık Destek Kredi Hibe hizmetleri hakkında birçok bilgiyi diğer sayfalarımızda bulabileceğiniz gibi daha detaylı bilgi almak isteyen girişimciler, Dörtyol Proje ve Danışmanlık destek birimiyle iletişime geçerek her türlü bilgi, belgeye ulaşabileceklerdir.