İletişim Formu  ISO 14001

  ISO 14001 NEDİR?

   ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi üretim sektöründe ürünlerin ilk basamağından tüketiciye ulaşana kadar geçmiş tüm aşamalarında çevre etkilerinin dikkate alındığı ve üretimin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir belgedir. Çevre Yönetim Sistemi dünya standardında ISO 14001 standardı olarak bilinmektedir.

   

   ISO 14001 NE İŞE YARAR?

   ISO 14001 belgesi ile etkin bir şekilde çevre yönetim sistemi uygulanmaktadır. Kuruluşların oluşturduğu çevre politika sistemi ile doğal kaynaklar da hızlı bir şekilde tükenmemektedir. Ayrıca ISO 14001 çevre yönetim sistemi çevreye verilecek riski de minimuma indirmektedir.

   Özellikle doğal kaynaklar ve çevrenin korunması adına bu sisteme sahip olunması gerekmektedir. Bu sistemin temeli ISO 9001 kalite yönetimi standardını baz almaktadır.

   

  ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULUŞUNUZA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR;

  • Çevresel risklerinizi yönetebilmenizi sağlar,
  • Çevresel performansınızı sürekli iyileştirmenizi sağlar,
  • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlamanızı kolaylaştırır,
  • Küresel olarak tanımış ve kabul görmüş bir standarda uygunluğunuzu sağlar,
  • Müşterileriniz, paydaşlarınız ve tüm ilgili taraflara güven verir,
  • Acil durumlara ve çevre kazalarına karşı hazırlıklı olunmasını ve kaza vb. istenmeyen durumların azaltılmasını sağlar,
  • Çevre kirliliğinin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar,
  • Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınmasıyla hammaddelerin ekonomik kullanımını sağlar ve üretim maliyetlerini düşürür,
  • Tüm çalışanlarınızın çevre konusundaki bilinç ve farkındalıklarının artmasını sağlar,
  • Uluslararası rekabet avantajı sağlar,
  • Kurumsal imajınızı güçlendirir.

   

  ISO 14001 BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

  ISO 14001 belgesinin geçerlilik süresi her yıl denetime girmek şartı ile 3 yıldır. Bu denetimlerde firmada ISO 14001 Standardına uygun bir dokümantasyon varlığı ve sistemin uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Her yıl düzenli ara denetim ücretleri ödenerek devam eder. 3’üncü yılın sonunda ise yeniden belgelendirme denetimi yapılarak belge devamlılığı sağlanır