İletişim Formu  FOSTER Faiz / Kar Payı Desteği Programı

  Amaç ve Kapsam

  Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi, Türk vatandaşlarının istihdamını arttırmak, geçici veya uluslararası koruma altındaki yabancıların sosyal ve ekonomik uyumunu teşvik etmek ve Projenin yürütüldüğü 15 ilde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dayanıklılığını artırmak için Türkiye’deki özel sektörün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  KOBİ’lerin, finansmana erişimlerinin arttırılarak kayıtlı istihdam yaratma ve koruma konusundaki koşullarının iyileştirilmesi ve işveren olarak konumlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

  Kimler Başvurabilir?

  • Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) programdan faydalanabilecektir.
  • Başvuru için uygun KOBİ, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir işletme, firma, kuruluş veya diğer tüzel kişilik olmalıdır.
  • Yukarıda belirtilen proje uygulama illerinden birinde faaliyet göstermelidir.
  • NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmış C İmalat, 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermelidir.
  • Benzer programlara ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) veya AB tarafından finanse edilen herhangi bir FRIT I veya FRIT II programına aynı istihdam taahhüdü için dahil olmadığını başvuru aşamasında beyan etmelidir.
  • KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine (KBS) aktif olarak kayıtlı olmalı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmamalıdır.
  • KfW’nin Sürdürülebilirlik Yönergelerinde verilen Sektörel Yasaklı Listesinde bulunmamalıdır.
  • Herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ve/veya Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım listesinde bulunmamalıdır.
  • En az “1 (bir) T.C. vatandaşı” ile “1 (bir) geçici/uluslararası koruma kapsamındaki yabancı” istihdam edeceğini veya istihdamını koruyacağını başvuru formundaki hususlar dahilinde taahhüt etmelidir.

  Destek Miktarı ve Oranları

  Yeni istihdam  Proje başlatıldıktan sonra yeni kayıtlı istihdam fırsatlarının sağlanması anlamına gelir. Yeni bir çalışanın “istihdam yaratma” olarak nitelendirilebilmesi çalışana ilgili üç aylık dönemde en az 60 SGK prim günü ödenmesi gerekmektedir.


  İstihdamın korunması, ilgili KOBİ’de muhafaza edilecek istihdamı ifade eder. Başvuru için uygun KOBİ’ler, istihdamı koruma hedefine ulaşmak için temel istihdam kriterlerini (kredi başvurusundan bir ay önce) muhafaza edecek ve ilgili çeyrekte geçen yılın ortalamasına (son 12 aylık dönem) kıyasla en az aynı düzeyde SGK primi ödeyecektir.

  GKAY, geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki kişileri kapsar.

  Destek Unsurları

  • Faiz / kar payı desteği