İletişim Formu  CE Belgesi

  CE BELGESİ NEDİR?

  CE belgesi /işareti Avrupa Birliği ve Türkiye’ de satılan, üretilen, ithal ve ihraç edilen ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir.

  CE belgesi/işareti taşıması zorunlu olan ürünler, ürün direktifleri (yönetmelikleri) ile belirlenmiştir.AB üyesi bir ülkeye ve Türkiye’ye ihracatı veya ithalatı yapılacaksa veya Türkiye sınırları içerisinde üretilmesi ve iç pazara sunulması durumunda, ürünün mutlaka CE belgesi/işareti bulunması ve CE belgelendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.

  CE Belgesi/işareti endüstriyel pasaport niteliği taşır, ürünlerin ülkemizde ve AB üyesi ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar. CE belgesi olmayan ürünler ülkemizde ve AB pazarında satılamaz.

  CE belgesi/işareti Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin direktife uygun olduğunu gösterir.Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir.

  CE belgesi/işareti ile imalatçı direktifteki mecbur olduğu yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtir.Uygunluk değerlendirme prosedürlerini tamamladığını beyan eder.Bundan dolayı üye devletler, ürünün güvensizliğine dair bariz bir delil yoksa ürüne sınırlama koyamazlar.

   

  CE İŞARETİ İÇİN STANDART UYGULAMAK ZORUNLU MUDUR?

  CE İşaretinin ürüne iliştirilebilmesi için standart kullanımı zorunlu değildir. Direktiflerde belirtilen koşullar, başka yöntemlerle de sağlanabilir. Ancak bu yöntemlerin EN (Avrupa) Standartlarına uygunluğunun incelenmesi zorlu bir süreci gerektireceğinden, standartlara uygun üretim yapmak, üreticinin işini kolaylaştıracaktır. Kısacası AB Direktifleri, ürünlerin nelere uyması gerektiğini, EN Standartları ise bu uygunluğun nasıl elde edilebileceğini içerir.

   

  CE BELGESİ İŞARETİ OLMAZSA NE OLUR?

  Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. Mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bu işareti taşımayan ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi de mümkün olmayacaktır.

   

  CE İŞARETİ (CE BELGESİ) FAYDALARI

  • CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
  • Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
  • CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
  • CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
  • CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
  • CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
  • CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
  • CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
  • CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

  Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğindedir.

   

  CE İŞARETİ (BELGESİ) NASIL ALINIR?

  Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden  üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur :

  Düşük riskli ürünler: Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

  Yüksek riskli ürünler: Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.