İletişim Formu  Kapasite Raporu

  Kapasite Raporu Nedir?

  İmalat ve Üretim yapan firmaların bulundukları ildeki ticaret ve ya sanayi odaları ekspertizleri aracılı ile ; irtibat bilgilerini, üretim konularını, yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki resmi belgeye kapasite raporu denir.

  Kapasite Raporu Ne İşe Yarar?

  Kapasite raporu aşağıda belirtilen işlemlerin tamında kullanılmakta olup, ilgili yasalar çerçevesinde zorunlu kılınmıştır.

  • Yatırım Teşvik Belgesi,
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
  • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
  • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
  • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
  • Resmi ve özel ihalelerde,
  • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
  • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
  • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
  • İmalatçı belgesi alımında,
  • Vergi incelemelerinde,
  • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

   Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Yasalar ve Mevzuatlar:
  • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
  • 5174 sayılı TOBB Kanunu,
  • T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
  • İthalat ve ihracat Yönetmelikleri
  • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
  • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

   

  Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

  • Gıda Sanayii
  • İplik Sanayii
  • Dokuma Sanayii
  • Örme Sanayii
  • Konfeksiyon Sanayii
  • Boya, Apre ve Emprime Sanayii
  • Jüt ve Amyant Sanayii
  • Halı ve Hasır Sanayii
  • Döküm Sanayii
  • Madeni Eşya Sanayii
  • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
  • Çeşitli Metal Sanayii
  • Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
  • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
  • Kaplama Sanayii
  • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
  • Ağaç Eşya Sanayii
  • Toprak Eşya Sanayii
  • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
  • Cam ve Porselen Sanayii
  • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
  • Baskı ve Cilt Sanayii
  • Kimya Sanayii
  • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
  • Plastik Eşya Sanayii
  • Kauçuk Eşya Sanayii
  • Deri Eşya Sanayii
  • Film ve Fotoğraf Sanayii
  • Protez ve Ortopedi Sanayii
  • Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
  • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

  2024 Yılı Kapasite Raporu Resmi Harçları