İletişim Formu  KOSGEB İş Geliştirme Destek Programı

  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, harcamalarının %60’ı oranında ve toplamda 370 bin TL’ye kadar nakdi destek sağlanabilmektedir.

   

  Verilen Destekler

  Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı gider tutarının %60’ı olarak uygulanır.

  Süresi 24 ay olarak uygulanan programın destek üst limitlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

   

  Destek Unsurları

  İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

  DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

  DESTEK ORANI

  1

  Yurt İçi Fuar Desteği

  50.000

  %60

  2

  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği1

  30.000

  3

  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği2

  50.000

  75.000

  4

  Tasarım Desteği

  50.000

  5

  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği3

  50.000

  6

  Belgelendirme Desteği4

  150.000

  7

  Test ve Analiz Desteği5

  100.000

  8

  Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği6

  80.000

  9

  Bağımsız Değerlendirme Desteği

  20.000

  10

  Model Fabrika Desteği

  70.000

  11

  Teknik Danışmanlık Desteği7

  40.000

  50.000

  (1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından

   (1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

  (2) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;

  • İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
  • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

  (3) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

  (4) Belgelendirme desteği kapsamında;

  • TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
  • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
  • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti  elgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
  • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

  (5) Test ve analiz desteği kapsamında;

  • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
  • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
  • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

  (6) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

  (7) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.