İletişim Formu  ISO 45001

  ISO 45001 NEDİR?

  ISO 45001 iş güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir ISO standardıdır.İşletmelerin bu standarda uyum sağladığını gösteren bir sertifikadır. ISO 45001 belgesine sahip olan işletme ve kuruluşlar, iş süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönergelerini uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiklerini beyan eder.

  • ISO 45001, proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.
  • ISO 45001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.
  • Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.

  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir. Genel bir standart olduğundan her boyuttaki ve sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.

  ISO 45001 BELGESİ FAYDALARI;

  • Daha güvenli iş uygulamaları ile çalışanlarına daha sağlıklı bir iş ortamı sağlar.
  • İstenmeyen iş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçer.
  • Çalışanlarını daha bilinçli hale getirerek olumsuz durumlara karşı her zaman korur.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini arttırmak için gerekli ortamı hazırlayarak tüm süreçlerdeki performansı güçlendirir.
  • Beklenmeyen iş gücü ve üretim kayıplarının önüne geçerek tasarruf sağlar.
  • Oluşturulan sistemi sürekli iyileştirerek üretimin durmasını engeller.
  • Can ve mal kayıplarının önüne geçerek zamanı en iyi şekilde kullanmayı başarır.
  • Resmi ve sistematik analizler ile yasal düzenlemelere uygun hareket eder.
  • Yasal düzenlemelere uyum sağladığı için denetim ve kontrol sonrası herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaz.
  • Uluslararası ihtiyaç ve gerekliliklere uyum sağlayarak dünyanın her yerinde saygın ve prestijli bir marka olarak bilinir.

  BELGELENDİRME GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

  ISO 45001 belgesi / Sertifikasının belgelendirme periyodu / geçerliliği 3 yıldır. Geçerlilik süresi boyunca, en az yilda bir kez, standardın gerekliliklerine uygunluğu doğrulamak için bir gözetim denetimi gerçekleştiririz. Sertifikanın süresi dolmadan önce, müşteri kuruluş ISO 45001 belgesi / Sertifikasının yenilenmesi talebinde bulunabilir.