İletişim Formu  KOSGEB Girişimcilik Desteği

  KOSGEB, yeni iş yeri açma hedefinde olan geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik programlarından Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan KOBİ statüsündeki her şahıs şirketi veya sermaye şirketi sadece birkaç saat ayırarak bu destekten faydalanabilir.

   

  KOSGEB Girişimcik Desteği Şartları

  KOSGEB Girişimcilik Desteği’ne başvuru yapmak için aşağıdaki şartları yerine getirmeniz yeterli.

  1)Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve daha önce KOSGEB’den destek almamış olmasıBaşvuru sahibinin 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve daha önce KOSGEB’den destek almamış olması

  2)Kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden, programa başvurduğu tarihe kadar kendi adına bir şahıs şirketi olmaması ve herhangi bir şirkette %30 üzerinde ortaklığının bulunmaması

  3)İşletme Faaliyetinin, KOSGEB’in belirlediği Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimcilik için desteklenen sektörler arasında olması

  4)İlgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması

  5)Şirketin, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması

  6)Başvurunun onaylanması halinde; destek tutarlarının, girişimciye ödenmesi için; Vergi Dairesi, SGK ve Bağ-kur gibi devlet kurumlarına herhangi bir borç bulunmaması

  7)Şirket kuran girişimcinin, şirketin faaliyetleri süresince; başka bir işverene bağlı olarak, yani SGK’lı çalışmıyor olması

  8)Ticaret Odası (Mersis) Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından (Esbis) herhangi birine kayıt olması

  KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin NACE kodlarını öğrenmek için tıklayınız.

  https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor

   

  Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

  Destek Unsurları

  DESTEK UNSURU

  DESTEK TUTARI

  Kuruluş Desteği

  Gerçek kişi işletme 5.000 TL

  Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

  Performans Desteği*

  Birinci Performans Dönemi**

  – 180-539 gün ise 5.000 TL

  – 540-1079 gün ise 10.000 TL

  – 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

  İkinci Performans Dönemi**

  – 360-1079 gün ise 5.000 TL

  – 1080-1439 gün ise 15.000 TL

  – 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

  Sertifika Desteği

  5.000TL

  Geleneksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

  * Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

  ** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

   

  İleri Girişimci Destek Programı

  DESTEK UNSURU

  DESTEK TUTARI

  Kuruluş Desteği

  Gerçek kişi işletme 5.000 TL

  Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

  Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

  Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

  Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

  Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere

  300.000TL,

   

  Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

  10.000 TL

  Performans Desteği**

  Birinci Performans Dönemi***

  – 180-539 gün ise 5.000 TL

  – 540-1079 gün ise 10.000 TL

  – 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

  İkinci Performans Dönemi***

  – 360-1079 gün ise 5.000 TL

  – 1080-1439 gün ise 15.000 TL

  – 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

  Sertifika Desteği

  5.000TL

   
  İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

  * Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

  ** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

  *** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.