İletişim Formu  ISO 50001

  ISO 50001 NEDİR?

  ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO tarafından geliştirilen uluslararası bir standarttır ve enerji verimliliğini yönetmek için tanınmış bir çerçeve sunar. Artan tüketici ve yasal taleple karşı karşıya kalan kuruluş için ISO 50001 enerji yönetim sistemini uygulamak, enerji verimliliği performansında sürekli iyileştirme sağlamanın en etkili yoludur. Artık herhangi bir kuruluşun enerji tüketimini verimli bir şekilde kontrol etmesi ve operasyonel süreçleri iyileştirmesi stratejik bir avantajdır.

   

  ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ BELGESİ FAYDALARI;

  •  Enerji etkinliğine ilişkin taahhütlerini gösterebilmesi; 
  •  Enerji kullanma performansını sistematik bir yolla geliştirmesi; 
  • Bir enerji yönetim sistemi kurması; 
  •  Enerji yönetiminin taahhüt edilen politikaya uygunluğundan emin olunması; 
  • Enerji harcamalarında indirim sağlanması. 
  •  Hissedar ve diğer taraflara organizasyonun enerji kullanımı iyileştirme taahhütlerinin gösterilebilmesi; 
  • Akredite bir üçüncü taraftan enerji yönetim sistem sertifikasyonunun yapılmasına olanak sağlaması; 

  Kuruluşunuzda uygulamış olduğunuz IS0 50001 sistemi doküman ve kayıtların objektif bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, ISO 50001 denetiminin başarı ile tamamlamanız koşulu ile belgelendirme gerçekleştirilir.

  Unutmayın ki İyi kurgulanmış bir Enerji Yönetim Sistemi ile, kuruluşunuzda hemen hemen hiç yatırım yapmadan enerji maliyetlerinizde %10 tasarruf sağlayabilirsiniz.

   

  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

  ISO 50001 belgesi alan firmalara tanınan hak, 3 yıldır. Firmalar bu ISO belgesini üç yıl süreyle kullanabilir.Belge bitiminden bir iki ay önce firmalar, süreyi uzatmayı talep edebilir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, baş denetçiyi ilgili firmaya yönlendirir ve yeniden denetim yapılır. Uygun görülürse belge süresi uzatılır.