İletişim Formu  ISO 22000

  ISO 22000 NEDİR? 

  Gıda Güvenliği Tehlikeleri, gıdalardaki veya gıdanın durumundaki biyolojik, kimyasal veya fiziksel maddelerdir ve olumsuz sağlık etkisine neden olma potansiyeline sahiptir. ISO 22000 bu anlamda gıda güvenliğini kuran, uygulayan, işleten, izleyen, gözden geçiren, sürdüren ve iyileştiren genel yönetim sisteminin parçasıdır. Gıdanın kullanım amacına göre hazırlandığında ve / veya yenildiğinde tüketiciye zarar vermeyeceği prensibi üzerinden çalışır.

   

  ISO 2200 BELGESİNİN FAYDALARI NELERDİR? 

  • Gıdanın güvenli olarak sağlanmasına yardımcı olur.
  • Gıda kaynaklı tehlikelerin azalmasını sağlar.
  • Gıda endüstrisinde daha kaliteli ve güvenli işlerin yapılmasını sağlar.
  • Kaynakların optimum kullanımını sağlar.
  • Metodların, yöntemlerin, prosedürlerin dokümante edilmesiyle daha etkin doğrulamalar sağlar.
  • Karlılığı artırır.
  • Potansiyel olarak ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi artırır.
  • Gerçek verilere dayalı karar vermeyi sağlar.
  • Yasal şartlara uygunluğu gösterir.
  • Gerekli olan kontrollere odaklanmayı sağlar.
  • Durum tesbitinde artış sağlar.

   

  BELGELENDİRME GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

  ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardına göre yapılan belgelendirme için belge geçerlilik sözleşme süresi 3 (üç) yıldır.

   

  HACCP BELGESİ YERİNE ISO 22000

  2005 yılında ISO 22000 standardı yayınlanmadan önce tüm dünyada gıda güvenliği sistemi olarak HACCP bilinirdi. ISO standardı olarak bir karşılığı olmayan HACCP bölgesel olarak uygulama farklılığı sorunlarını beraberinde getirmekteydi. ISO 22000’in yayınlanması ile HACCP standardın bir maddesinde geçerliliğini sürdüren bir yöntem olarak kalıp gıda güvenliği artık bir yönetim sistemi haline gelmiş oldu.