İletişim Formu  Usta Telafi programı

  Ustalık Telafi Programı, çalışanların mesleki tecrübesini artıran ve program sonucunda ustalık belgesini almasını sağlayan süreli bir programdır.  Ustalık Telafi Programları, sektör işbirliğine dayanmaktadır. Yürütücü ve sorumlu kurum Millî Eğitim Bakanlığı’dır. Kişi mezuniyet alanı dışında (Meslek Lisesi, Meslek Yüksek okulu, Lisans) farklı bir kariyer sürecini tercih etmiş olabilir. Bu bağlamda, Ustalık Telafi Programına katılarak, mesleki tecrübesini belgeleme şansı yakalayacaktır.

  Koşulları nelerdir?

  •  İlgili iş kollarında bulunan tüm işletmeler katılabilir.
  •  Eğitimi ile mesleki tecrübesi örtüşmeyen personellerin sertifika sahibi olması amaçlanmaktadır.
  •   Lise ve üstü mezuniyete sahip olan tüm çalışanlar programa dahil olabilir.
  •  Yaptığı iş ile mezuniyet bölümü örtüşen çalışanlar, “Usta Öğretici” olarak belirlenir ve “iş pedagojisi eğitimi” alırlar.
  •   Her 40 öğrenci için, 1 usta öğretici bulunması zorunludur.

  Ne kadarlık bir teşvik sağlar?

  Programa katılan her bir öğrenci için, program süresince, aylık asgari ücretin yarısı (5.701,00 TL) kadar teşvik işverene hibe olarak ödenir. Program süresi olan 6,5 ay boyunca, bir personel için toplamda 37.056,50 TL teşvik kazancı olur. Söz konusu teşvik, iş verenin banka hesabına aylık periyotta ödenir.

  Çalışan Sayısı
  1 Çalışan
  100 Çalışan
  1000 Çalışan
  Aylık Kazanç
  5.701,00 TL
  570,100,00 TL
  5,701,000,00 TL
  6,5 Aylık Kazanç
  37,056,50 TL
  3.705.650,00 TL
  37.056.500,00 TL

  Program işçiye ve iş verene hangi faydaları sağlar?

   
  •   İşçi, sınavı geçmesi halinde, ulusal ve uluslararası (Europass) geçerliliği olan ustalık belgesi alır. Bu belge MYK sertifikası olarak da kullanılabileceği gibi ve ömür boyu geçerliliği de bulunmaktadır.
  •   Çalışan, normal işini yaparken, bu programa dahil olacağı için, iş veren, iş gücü kaybı yaşamaz.
  •   Her 40 öğrenciye 1 usta öğretici iş başında eğitim verir.
  •   Meslek listesi mezunları, işyeri açma belgeleri ile usta öğreticilik kursuna katılabilirler.
  •   6,5 aylık bu kursu bitirerek ustalık sertifikası alanlar, ya da daha önceden ustalık sertifikası olanlar da, (pedagojik) eğitim ve sınav sürecinden sonra usta öğretici olabilir.
  •   Personelin işten ayrılması ve sınavdan geçememesi, işverenin aldığı teşviği etkilemez.
  •   Yeni işe giren personeller, her zaman programa dahil edilebilir. Dahil edilen her bir yeni personel için 6,5 aylık eğitim süreci işlemektedir.
  •   Bu program sadece yeni alınacak personelleri değil, mevcuttaki tüm personelleri kapsamaktadır.
  •   Usta öğreticilik eğitimi 40 saat sürmektedir ve bu eğitimler online veya yüzyüze olarak alınabilmektedir.
  •   Birden fazla işyeri olan şirketler için il protokolü veya ülke protokolü yapılabilir.

  Tüm süreçler takibimizde!

  • Usta öğreticilerin ve öğrencilerin tespiti
  • Usta öğreticilerin eğitim ve sınavlarının organize edilmesi
  • Öğrencilerin belgelerinin toplanması, kuruma teslim edilmesi
  • Protokollerin kurum ile yapılması
  • Birden fazla iş yeri bulunan şirketler için il geneli veya ülke geneli tek protokol düzenlenmesi
  • İşe girişlerin ve işten çıkışların programa işlenmesi
  • Puantajların ve eğitim süreçlerinin takibi
  • Okulların ve denetimlerin organize edilmesi
  • Şirkete yapılacak teşvik ödemelerinin takibi
  • Programın sonlandırılması

  Mesem Sıkça Sorulan Sorular

  • Ustalık Telafi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmekte ve mezuniyet alanları dışında farklı meslek alanında kariyer sürecini devam ettiren kişilerin 6,5 aylık eğitim programı sonunda ustalık belgelerini almalarına hak kazanmalarını sağlayan teşvik programıdır.

  • 6,5 Ay (27 hafta) olarak devam etmektedir ancak söz konusu alan ve dala göre toplam ders saatleri değişkenlik gösterebilmektedir.

  • Programın başlangıç tarihi itibari ile 6,5 ay boyunca işverenin hesabına her çalışan için aylık net asgari ücretin yarısı 4.253,00 TL nakdi destek sağlanmaktadır.
   Bir personel için 6,5 aylık sürede kazanılacak teşvik tutarı;
   4.253 x 6,5 = 27.644,5 TL dir.

  • Programa başvuru yapılabilmesi için iş yerlerinin  Mesleki eğitim merkezlerinde ve mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yer alan, alan ve alt dallara uygun bir sektörde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

  • 1- TC. Kimlik Kartı 1 Adet Fotokopisi
   2- Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)
   3- Öğrenim Durum Belgesi (Lise/Üniversite)
   4- İş Yerinde Aday Öğrencinin Eğitiminden Sorumlu Kişinin “Ustalık” Ve “Usta Öğreticilik Belgesi” Aslı Ve 1 Adet Fotokopisi
   5- Bünyesi Ve Sağlık Durumu Gireceği Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Gösterir Sağlık Raporu
   6- Sigorta İşe Giriş Bildirgesi
   7- Mesleki Eğitim Staj Sözleşmesi

  • Program kapsamında kaydı gerçekleşen personellerin 6,5 ay (27 hafta) boyunca iş kazası ve meslek hastalığı primi desteği verilmekte, bunlar için işveren prim ödememektedir.  Ancak bu, talep eden işverenler için uygulanmakta, normal durumda, çalışanın işyerindeki sigortalılığı devam ederken bu destekten faydalanılmaktadır.

  • Programa kayıt yapılması akabinde devam eden ayın 1 ile 8’i tarihleri arasında, kaydı gerçekleştirilen personellerin maaşlarının ödendiğine dair beyan niteliğinde maaş dekontları ve personellerin aylık devamsızlık puantaj çizelgeleri okula teslim edilmesi gerekir.

  • Eğitim öğretim faaliyetleri, kayıt olunan alan ve dal çerçevesinde öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Programa kayıtlı personeller her ders için iş dosyası hazırlar ve İş dosyaları bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda usta öğreticiler tarafından puanla değerlendirilir ve program sonunda ilgili koordinatöre teslim edilir.

  • Program kapsamında kaydı gerçekleşen personeller 27 hafta boyunca iş yeri içerisinde usta öğreticinin vermiş olduğu eğitimler haricinde başka kurum ya da kişilerden herhangi bir eğitim almamaktadır.

  • Ustalık Telafi Programı lise, önlisans ve lisans şartını sağlaması koşulu ile yeni istihdam edilen personeller ve mevcut personeller yararlanabilmektedir.

  • Program süresince ya da program sonrasındaki süreçte istihdam taahhüdü bulunmamaktadır.

  • Ustalık Telafi Programı’nda devam zorunludur. Öğrenciler program süresince özürlü veya özürsüz toplam ders saatinin en az 1/6’sı kadar devamsızlık yapmaları durumunda başarısız sayılır ve süreçleri sonlandırılır.

  • Personelin Ustalık Telafi Programı’na kaydı gerçekleştiği tarihten itibaren 6,5 aylık süre içerisinde işten ayrılması durumunda personelin işten ayrıldığı bilgisi kayıtlı olunan okula verilir ve personelin süreci sonlandırılır. Personel sürecinin sonlandırılması ile birlikte işletme artık personel için hibe alamaz, daha önceki almış olduğu hibeler de geri talep edilmez.

  • Sınava katılım sağlayan personelin başarı durumu işletmeye ödenmiş olan hibeyi etkilemez.

  • Evet, istenilen zaman içerisinde program şartlarını sağlayan tüm yeni personellerin programa kaydı gerçekleştirilebilir.

  • Şirketin programa kayıtlı olduğu adres güncellenir ve süreç kaldığı yerden devam eder.

  • SGK borcu, vergi borcu, başka kamu veya özel kurumlara borcu olan tüm firmalar Ustalık Telafi Programı’ndan faydalanabilirler.

  • Evet, kişinin usta öğretici sınavına girerek Usta Öğretici Belgesi’ni alması gerekir.

  • Ustalık Telafi Programı’ndan yararlanacak olan emekli personel Lise, Önlisans veya Lisans mezunu ise faydalanabilir.

  • Evet, programa kayıt yapılabilmesi için personelin sigortasının olması zorunlu değildir.

  • Program süresince programa kayıtlı personellere usta öğretici tarafından eğitim verilme zorunluluğu bulunmaktadır. Personellerin uzaktan çalışması eğitimlerin aksamasına sebebiyet vermesinden dolayı hibrit sistemi kurumlar tarafından kabul edilmemektedir.

  • İşletmede Bağkur’a kayıtlı olan işletme yetkilileri programdan yararlanamaz.

  • Evet faydalanabilir. İşletmelerin Mesleki Eğitim Merkezlerinde ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılan alan ve dal içerisindeki sektörler çerçevesinde faaliyet göstermesi programdan faydalanabilmeleri için yeterlidir.  Ayrıca kurum için eğitim ve tüm personelin eğitimi ile işinin örtüşmesi açısından da, uygulamak oldukça avantaj sağlamaktadır.

  • Çalışan sayısı il genelinde 100 ve üzeri olan işletmelerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanacak olan protokol sonucu Ustalık Telafi Programı’na kayıtlar gerçekleşir. Çalışan sayısı 100’ün altında olan işletmelerde ise protokole bağlı kalmaksızın ilgili kurum müdürlükleri ile kayıtları direkt gerçekleştirilmektedir.

  • Program sonunda personele verilecek ustalık belgesinin MEB bünyesinde verilmesi ile ulusal ve uluslararası alanda çalışma yetkinliği vermektedir. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğundan sürekli muafiyet alabilme imkanı sağlamaktadır.

  • Her lise mezunu Usta Öğretici olamaz. Mesleki ve Teknik Liselerden mezun kişiler, iş yeri açma belgesini ibraz etmeleri ile usta öğretici sınavına hak kazanır ve usta öğretici olabilirler.

  • Aynı il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan, koordinatör öğretmenin yerinde denetlemelerine ulaşımı kolay olan ve birbirine yakın şubeler için ortak usta öğretici görev alabilir. Bu durum tamamen kurum ve koordinatör öğretmenin inisiyatifine bırakılmıştır.

  • Ustalık Telafi Programı kapsamında ilgili dallardan açılan programlara her 40 kursiyere en az 1 usta öğretici gereklidir. Usta öğreticinin olmaması durumunda program devam edemez. Bu bağlamda, ilgili kurumdan destek istenerek şirket bünyesinde görev alan ve usta öğretici kriterlerini karşılayan yeni bir usta öğretici atanır. Bu süre aynı hafta içerisinde yapılmalı ve öğrenci staj dosyalarının o hafta içerisinde imzalanması sağlanmalıdır.

  • Evet. Çalışan personel yeni mesleki alanında eğitim alabilir ve kariyerini değiştirebilir. Şirket ise, teşviklerden yararlanabilir.