TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Programın Özellikleri ve Hedefleri:

 • Hedef Kitle: Program, ülkemizin rekabet avantajına sahip ve markalaşma potansiyeli bulunan ürün gruplarına odaklanmış firmaları hedef alır. Bu firmaların, markalaşma süreçlerini yönetimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamalarını kapsayacak şekilde destekler.
 • Destek Süresi ve Kapsamı:

 • Marka Destek Programı: Programa dahil olan firmalar, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren 4 yıl süreyle desteklenirler.
  TURQUALITY® Destek Programı: Programa dahil olan firmalar ise 5 yıl süreyle destek alırlar. Başarılı performans gösteren firmaların destek süreleri ek 5 yıl uzatılabilir.
 • Desteklenen Faaliyetler:

 • Yurt Dışı Faaliyetler: Yurt dışında ofis, mağaza, depo ve showroom açma maliyetleri ile kira ve kurulum/dekorasyon harcamaları desteklenir.
 • Franchise Desteği: Franchise sistemine geçiş için kira ve kurulum/dekorasyon harcamaları desteklenir.
 • Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları: Markanın tanıtımı, yurt dışı fuar katılımları, pazar araştırmaları ve iletişim faaliyetleri gibi harcamalar destek kapsamındadır.
 • Entelektüel Mülkiyet Hakları: Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili gibi hakların alınması için yapılan harcamalar desteklenir.
 • Danışmanlık ve Eğitim: Strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı ile firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği sağlanır.
 • Misyon ve Hedefler:

 • Küresel düzeyde rekabet edebilen Türk markalarının yurt içinde lider olmalarını sağlamak.
 • Firmaların marka güçlerini ve kurumsal altyapılarını güçlendirmek.
 • Yurt içinde marka bilinci ve farkındalığı artırmak.
 • Türk malı imajının uluslararası alanda olumlu şekilde yerleştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Diğer Destek Seçenekleri: TURQUALITY® Destek Programı’na giremeyen firmalar için Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan diğer destek seçenekleri de mevcuttur, bu da geniş bir yelpazede firmaların ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanmasını mümkün kılar.

Sonuç olarak,

TURQUALITY® programı, Türk firmalarının uluslararası arenada markalaşma süreçlerini destekleyerek, sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü kazanmalarına yardımcı olan önemli bir inisiyatiftir. Programın sunduğu çeşitli destekler sayesinde, firmaların küresel ölçekte tanınabilir ve tercih edilen markalar haline gelmeleri hedeflenir.

Hemen Paylaşın!

WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Twitter