Turquality Mal İhracatı Alanı

Mevzuat

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar, Türkiye’nin ihracat sektörünü desteklemek ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak amacıyla 18 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu karar kapsamında, şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına yönelik çeşitli destekler sağlanmaktadır. Kararın ana hatları, 2023 ve 2024 yıllarına yönelik güncellemeler ve destekler hakkında detaylı bilgileri bu blog yazısında bulabilirsiniz.

Destek Sistematiği ve İlgili Belgeler

Karar kapsamında sunulan destekler, belirli belgeler ve formlar üzerinden yürütülmektedir. Başvuru sürecinde gerekli belgeler şunlardır:

 • EK-1: Şirketler İçin Destek Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri
 • EK-2A: Kurumsal Altyapı Oluşturmaya Yönelik Danışmanlıklar
 • EK-2B: Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar
 • EK-3: Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu
 • EK-4: Başvuru Belgeleri
 • EK-4A: Taahhütname
 • EK-4B: Beyanname
 • EK-5: E-İmza Taahhütnamesi
 • EK-6: Hedef Pazar Başvuru Formu
 • EK-7: Harcama Başvurularında İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler
 • EK-8: Şirket Devrine İlişkin Taahhütname
 • EK-9: Azilname
 • EK-10: Yönetim Danışmanlığı Firması Yetkilendirme Başvuru Formu
 • EK-10A: Yönetim Danışmanlığı Firması Taahhütname

Destek Türleri ve Limitler

2024 yılı için güncellenmiş destek türleri ve limitler aşağıda belirtilmiştir:

 • Marka Destek Programı: Kapsamdaki şirketlerin tüm markaları için 139.813.340 TL, en az bir markasının TURQUALITY® destek programında yer alması halinde 279.628.225 TL.
 • Tanıtım Desteği: Limit bulunmamaktadır.
 • Fuar Desteği: Limit bulunmamaktadır.
 • Kurumsal Altyapıya Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2A): En fazla 27.962.050 TL.
 • İstihdam Desteği: Limit bulunmamaktadır.
 • Hedef Pazara Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2B): Limit bulunmamaktadır.
 • Birim Desteği: Limit bulunmamaktadır.
 • Franchise Desteği: Limit bulunmamaktadır.
 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili: Limit bulunmamaktadır.
 • Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma ile Klinik Test İşlemleri Desteği: Limit bulunmamaktadır.
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları Desteği: Limit bulunmamaktadır.
 • Gelişim Yol Haritası Desteği: 6.709.717 TL.

Destek Süreleri

Destek türlerine göre süreler şu şekildedir:

 • Marka Destekleri: 4 yıl.
 • TURQUALITY® Destekleri: Hedef pazar başına 5 yıl.
 • Tanıtım Desteği: 4 yıl.
 • Fuar Desteği: Destek kapsamında kaldığı süre boyunca.
 • Kurumsal Altyapıya Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2A): 4 yıl.
 • İstihdam Desteği: 4 yıl.
 • Hedef Pazara Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2B): 4 yıl.
 • Birim Desteği: 4 yıl.
 • Franchise Desteği: 4 yıl.
 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili: 4 yıl.
 • Pazara Giriş Belgesi: 4 yıl.
 • Pazar Araştırması Çalışması: 4 yıl.
 • Gelişim Yol Haritası Desteği: 1 defaya mahsus.

Yönetici Geliştirme Programı

5973 sayılı Karar’ın 17. maddesi ve 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” kapsamında, firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik bir eğitim programı düzenlenmektedir. Bu program, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ilgili üniversitelerin koordinasyonuyla yürütülmektedir.

Programın Amacı:

 • TURQUALITY® ve Marka Destek Programı platformu için sinerji yaratmak.
 • Orta ve üst düzey yöneticiler arasında ortak bir yönetim dili oluşturmak.
 • Katılımcıları iş dünyası pratikleri ve akademik konularda güncel bilgi ile donatmak.
 • İş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak.
 • Katılımcılar arasında bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek.
 • Katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve işbirlikleri için ortam hazırlamak.

Program İçeriği:

 • İşletme Yönetimi ve fonksiyonları.
 • Pazarlama ağırlıklı dersler.
 • Teorik ve uygulamalı dersler.
 • Vaka çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, ödevler ve projeler.
 • 4 ara ödev ve 1 final projesi.
 • 22 hafta süren modüler yapı (352 saat).

Üniversite Teklif Şartları:

 • Uluslararası sıralama listelerinde yer alması.
 • Yönetici geliştirme programları yürütmesi.
 • Uluslararası akreditasyon sertifikalarına sahip olması.
 • Eğitimlerin en az %50’sinin üniversitenin kendi kadrolu öğretim üyeleri tarafından verilmesi.
 • Programda ders verecek akademik personelin yönetici geliştirme programları ve/veya yöneticilere yönelik işletme/yönetim yüksek lisans programlarında eğitim vermiş olması.

Seçim Kriterleri:

 • Adayın üniversite mezunu olması.
 • MBA veya İşletme Yüksek Lisans programına katılmamış olması.
 • Yurtdışı markalaşma anlamında firmaya katkı sağlayabilecek bir departmanda çalışıyor olması.
 • Kapsama yeni katılmış veya daha önce bu eğitimden hiç faydalanmamış firmaların öncelikli olması.
 • Programdan daha az faydalanmış firmaların öncelikli olması.
 • Farklı meslek grupları göz önünde bulundurularak heterojen sınıflar oluşturulması.

Başvuru

TURQUALITY® programına başvurmak isteyen firmaların, süreci adım adım takip etmeleri gerekmektedir. Bu yazıda, başvurudan kabul aşamasına kadar olan tüm adımları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1. Firma Ön Değerlendirme Seti

İlk adım, Firma Ön Değerlendirme Seti’ni doldurmak ve sonucunda çıkan puan sayfasını kaydetmektir. Bu sonuç sayfası başvuru sırasında sizden talep edilecektir.

 • Firma Ön Değerlendirme Seti: Buraya tıklayınız

2. Yeni Kullanıcı Talebi

Yeni kullanıcı talebinde bulunulması gerekmektedir. Kullanıcı talebinde bulunduktan sonra Ek-5, e-İmza Taahhütnamesi’nin ekleri ile birlikte TURQUALITY® Sekretaryası’na iletilmelidir.

 • Yeni Kullanıcı Talebi: Buraya tıklayınız

3. TURQUALITY® Otomasyon Sistemi

Sistem tarafından iletilecek şifre ile TURQUALITY® Otomasyon Sistemi’ne giriş yaparak Başvuru Formu doldurulmalıdır.

 • TURQUALITY® Otomasyon Sistemi: Bağlanmak için buraya tıklayınız

4. Gerekli Belgeler

Sisteme yüklenmesi ve TURQUALITY® Sekretaryası’na iletilmesi gereken belgeler bulunmaktadır.

 • Gerekli Belgeler: Buradan ulaşabilirsiniz
 • Ek-4 Başvuru Belgeleri: Buradan ulaşabilirsiniz

5. Teknik Gereksinimler

 • Tarayıcı: TURQUALITY® Otomasyon Sisteminin sorunsuz olarak kullanılması için Microsoft Edge tarayıcısındaki Explorer modu (IE modu) kullanılması gerekmektedir. Kılavuz için buraya tıklayınız
 • Java: Elektronik imzanızı kullanabilmeniz için bilgisayarınızda 32 bitlik son versiyon Java programının yüklü olması gerekmektedir.

6. Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsama Alınma

Başvurusunda eksik bulunmayan şirketler için bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından gerçekleştirilecek Ön İnceleme Çalışması için gerekli ücretin ödenmesi gerekmektedir.

İnceleme Alanları

 1. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 2. Marka Yönetimi
 3. Marka Performansı
 4. Tedarik Zinciri Yönetimi
 5. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 6. Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 7. Finansal Performans
 8. İnsan Kaynakları Yönetimi
 9. Kurumsal Yönetim
 10. Bilgi Sistemleri Yönetimi

7. Kapsama Alınma

Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara, Marka programına mı TURQUALITY® Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.

TURQUALITY® Yönetim Danışmanlığı Firmaları

Başvurusu kabul edilen şirketler için, Bakanlıkça görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından Ön İnceleme Çalışması yapılır. Bu süreçte belirli bir danışmanlık firması ile çalışılması gerekmektedir:

 • DELOITTE DANIŞMANLIK A.Ş.
 • PWC DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • ERNST YOUNG KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIK A.Ş.
 • KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 • GRANT THORNTON TÜRKİYE EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Ödeme ve Süreç

Ön İnceleme Çalışması için, başvurunun uygun görüldüğünün bildirilmesini müteakip 1 ay içerisinde danışmanlık firmasına 166.850 TL (KDV dahil) ödeme yapılmalıdır. Ödemenin yapılmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanır ve 6 ay içerisinde yeni başvuru yapılamaz.

Ön İnceleme Çalışması neticesinde düzenlenen rapor, çalışmanın başlamasını müteakip 1 ay içerisinde Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlık, raporu değerlendirerek sonucu başvuru sahibi şirkete bildirir.

Bu adımları takip ederek, TURQUALITY® programına başarılı bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru sürecinizde başarılar dileriz!

Hemen Paylaşın!

WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Twitter