Turquality Hizmet İhracatı Alanı

20.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2564 sayılı karar, Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri için markalaşma desteklerini kapsamaktadır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuruda bulunacak şirketlerin aşağıdaki belgeleri tamamlamaları gerekmektedir:

 • EK-1: Proje Öneri Formu ve Faaliyet Raporu – İşbirliği Kuruluşları
 • EK-2: E-İmza Taahhütnamesi
 • EK-3: E-İmza Azilname
 • EK-4: Başvuru Formu ve Belgeleri – Şirketler
 • EK-5A: Taahhütname
 • EK-5B: Beyanname
 • EK-6: Destek Ödemesi İçin İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler – Şirketler
 • EK-7: Yönetim Danışmanlığı Firmaları İçin Taahhütname
 • EK-8: Ön İnceleme Gizlilik Sözleşmesi
 • EK-9: TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firmaları Listesi
 • EK-10: Hizmet Sektörü Markalaşma Programı Hedefleri ve Öngörüleri
 • EK-11: Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu
 • EK-12: Hedef Pazar Başvuru Formu
 • EK-13: Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi
 • EK-14: Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri
 • EK-15: Danışmanlık
 • EK-16: Desteğe Konu Uluslararası Kuruluşlar Listesi
 • EK-17: Ortaklık Yapısı Değişimi Taahhütnamesi
 • EK-18: Desteklenen Yurt İçi Etkinlikler Listesi
 • EK-19: Acente Komisyon Desteği Öğrenci Listesi
 • EK-20: Acente Komisyon Desteği Hizmet Alıcı Bilgileri

TURQUALITY® Destekleri

TURQUALITY® Programına başvuran ve başvuruları kabul edilen firmalar, markalarına ilişkin çeşitli harcamalar için %50 oranında destek alabilirler. Destek türleri ve limitleri şu şekildedir:

Destek Türleri ve Limitleri

Karar Madde No
Destek Türü
Destek Limiti
Süre / Adet
a
Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
b
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, ruhsatlandırma, test
Limitsiz
Limitsiz
c
İstihdam
Aynı anda azami 10 kişi
İlk 5 yıl
ç
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
d1(i)
Yurt dışı birimlere ilişkin kira
Limitsiz (aynı anda azami 50 birim)
Hedef pazar başına 5 yıl
d1(ii)
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım
7.304.631 TL / Birim (kira desteği alan birimler)
Hedef pazar başına 5 yıl
d2(i)
Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
d2(ii)
Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri
7.304.631 TL / Birim
Hedef pazar başına 5 yıl
d3(i)
Franchise kira (mağaza)
7.304.631 TL / Yıl / Birim (azami 100 birim/birim başına 2 yıl)
Hedef pazar başına 5 yıl
d3(ii)
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları
3.651.556 TL / Birim (azami 100 birim)
Hedef pazar başına 5 yıl
e
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
f
Danışmanlık
21.915.411 TL / Yıl
İlk 5 yıl
g
Yurt Dışı Etkinlik Katılımları
Limitsiz
Limitsiz
ğ
Yurt İçi Etkinlik Katılımları
Limitsiz
Limitsiz
h
Acente Komisyon Giderleri
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
ı
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri
Limitsiz
İlk 5 yıl
i
Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler
Limitsiz
İlk 5 yıl
16(1)
Stratejik İş Planı Çalışması
7.304.631 TL
1 defaya mahsus

Marka Destekleri

TURQUALITY® Programına benzer şekilde, başvuruda bulunan firmalar yapılan değerlendirme sonucunda Marka Destek Programına dahil edilebilirler. Bu firmalar da markalarına ilişkin çeşitli harcamalar için %50 oranında destek alabilirler.

Destek Türleri ve Limitleri

Karar Madde No
Destek Türü
Destek Limiti
Süre / Adet
a
Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma
1.825.778 TL / Yıl
4 yıl
b
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları
14.609.261 TL / Yıl
4 yıl
c1
Yurt dışı birimlere ilişkin kira
21.915.411 TL / Yıl
4 yıl
c2
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri
10.957.705 TL / Yıl (kira desteği alan birimler)
4 yıl
ç
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti
7.304.631 TL / Yıl
4 yıl
d
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, ruhsatlandırma, test
7.304.631 TL / Yıl
4 yıl
e1
Franchise kira (mağaza)
1.825.778 TL / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl)
4 yıl
e2
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları
1.825.778 TL / Birim (yıllık azami 10 birim)
4 yıl
f
Danışmanlık
10.957.705 TL / Yıl
4 yıl
g
İstihdam
7.304.631 TL / Yıl (aynı anda azami 6 kişi)
4 yıl
ğ
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme
3.651.556 TL / Yıl
4 yıl
h
Yurt Dışı Etkinlik Katılımları
912.889 TL / Etkinlik
4 yıl
ı
Yurt İçi Etkinlik Katılımları
912.889 TL / Etkinlik
4 yıl
i
Acente Komisyon Giderleri
7.304.631 TL / Yıl
4 yıl
j
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri
3.651.556 TL / Yıl
4 yıl
k
Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler
4.260.655 TL / Yıl
4 yıl
16(1)
Stratejik İş Planı Çalışması
7.304.631 TL
1 defaya mahsus

Bu kararlar ve destekler, Türk şirketlerinin global pazarda daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Başvurularınızda başarılar dileriz!

Stratejik İş Planı Çalışması

Stratejik İş Planı (2564 sayılı Karar)

TURQUALITY® Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan biri Stratejik İş Planı Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkındaki Karar çerçevesinde, TURQUALITY® Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve TURQUALITY® Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Stratejik İş Planı oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 5 firma TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda, TURQUALITY®/Marka Programı’na dahil olan firmalar, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte, Ernst and Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG ve Grant Thornton’dan hizmet alabilmektedir.

Firmalar Stratejik İş Planı çalışmasının yapılmasını teminen ön inceleme çalışmasını yapan firma hariç yukarıda zikredilen diğer 4 firmayla birlikte çalışmalarını yapar. Stratejik İş Planı oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri %50 oranında ve 2.400.000 Türk Lirasına kadar 2564 sayılı Karar kapsamında desteklenmektedir.

Yönetim danışmanlığı firması işbirliğiyle yapılan çalışma neticesinde; firmanın mevcut durumunun detaylı analizi yapılmakta ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirlenmektedir. Her marka için ayrı ayrı oluşturulan Stratejik İş Planı ile bu iyileştirme projeleri destek dönemi içinde gerçekleştirilecek şekilde programlanmaktadır. Dolayısıyla markalaşma stratejisi oluşturulması noktasında firmaya müdahale etmeyip, firmanın konusunda uzman profesyonellerle birlikte kendi markasına özgü stratejisini yaratması imkanı sağlanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı Hakkında Genel Bilgi

2564 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 17 nci maddesinde belirtilen Marka/TURQUALITY® destek programı ve 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” kapsamında yer alan firmalara verilecek hizmetler arasında, firmaların özellikle orta ve üst düzey yöneticilerini bilgilendirmeye yönelik bir eğitim programı düzenlemektedir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ilgili üniversitelerin koordinasyonuyla gerçekleştirilmektedir. Bu program ile destek kapsamındaki firmalarımızın orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalara sağlanacak destek hizmetlerinde projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması hedeflenmektedir. Anılan program katılımcılarının derslerde öğrendiklerini iş pratiğine transfer edebilme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla 4 bireysel ara ödev ve 1 final takım proje uygulaması ile zenginleştirilmiştir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı 11. Dönem sonuna kadar Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile yürütülmüş olup, 12. Dönemde ihale yöntemi ile Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri de programa dâhil edilmiştir. Programın 16. Dönemi de yine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri ile tamamlanmıştır. 17. Dönemde ise hizmet sektörleri de eğitime dahil edilmiş, sektörün ihtiyaçlarına göre yeni dersler düzenlenerek 2564 sayılı karar kapsamında destek alan yararlanıcılar için ayrı bir sınıf oluşturulmuştur.

Program içeriği bu üniversiteler bünyesindeki “Executive MBA” işletme yüksek lisans programları temel alınarak TURQUALITY® programının ihtiyaçları paralelinde oluşturulmuştur.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programına ilişkin masrafların %75’i TİM aracılığıyla Ticaret Bakanlığı tarafından, %25’i ise katılımcı kişi veya bağlı bulundukları firma tarafından karşılanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı’nın amaçları
 • TURQUALITY® ve Marka Destek Programı platformu için ihtiyaç duyulan sinerjiyi yaratmak,
 • Orta ve üst düzey yöneticiler arasında ortak bir yönetim lisanı oluşturmak,
 • Katılımcıları iş dünyası pratikleri ve akademik konularda en güncel bilgi ile donatmak,
 • Katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek,
 • Katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve ileriye dönük işbirlikleri için ortam hazırlamak.
Programın genel kapsamı
 • İşletme Yönetiminin ana temaları ve fonksiyonlarına yöneliktir.
 • Markalaşma hedefi ile çalışan TURQUALITY® firmalarının beklentilerine paralel olarak “Pazarlama” alanı ağırlıklıdır.
 • Hem teorik hem uygulamalı dersler içerir.
 • Çeşitli öğrenme araçları içerir (vaka çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, ödevler, projeler).
 • Katılımcılardan derslerde gördükleri konuları iş pratiğine transfer edebilme yetkinliklerini geliştirmek ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla 4 ara ödev ve 1 final projesi istenir.
 • Cuma ve Cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleşir (2019-2020 eğitim döneminin ikinci yarısından itibaren pandemi süreci sebebiyle dersler online verilmeye başlanmıştır ve pandemi koşullarına göre durum yeniden şekillendirilebilecektir).
 • Her dönem 25-35 kişilik gruplardan oluşan sınıflarda eğitim gerçekleştirilir.
 • Modüler yapıdadır, 22 hafta – 44 gün (352 saat) devam eder.
Üniversite Teklif Şartları

TURQUALITY® Projesinin öngördüğü kalitede hizmetin sağlanmasını temin etmek üzere; teklif verecek üniversitelerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Uluslararası sıralama listelerinde (US News, Financial Times vb) yer alması,
 • Yönetici geliştirme programları yürütüyor olması,
 • İşletme okullarına verilen uluslararası akreditasyon sertifikalarından en az birine sahip olması,
 • Programda yer alacak eğitimlerin en az %50’sinin üniversitenin kendi kadrolu öğretim üyeleri tarafından sağlanması,
 • Programda ders vermesi öngörülen akademik personelin, yönetici geliştirme programları ve/veya yöneticilere yönelik işletme/yönetim yüksek lisans programlarında eğitim vermiş/veriyor olması.
TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı Seçim Kriterleri
 • Adayın üniversite mezunu olması,
 • Adayın MBA veya İşletme Yüksek Lisans programına katılmamış olması,
 • Adayın yurtdışı markalaşma anlamında firmaya katkı sağlayabilecek bir departmanda çalışıyor olması,
 • Kapsama yeni katılmış veya daha önce bu eğitimden hiç faydalanmamış firmaların öncelikli olması,
 • Bugüne kadarki toplam katılıma bakılarak programdan daha az faydalanmış firmaların öncelikli olması,
 • Firma katılımcıları arasında iletişim anlamında farklılık yaratabilmek adına farklı meslek grupları göz önünde bulundurularak heterojen sınıflar oluşturulmaya çalışılması.

Program İçeriği

Bu sene 5. Dönemi devam eden döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik Yönetici Geliştirme Programı’nda şimdiye kadar 176 yönetici sertifika almaya hak kazanmıştır.

Programda yer alan dersler aşağıdaki gibidir:

KONULAR
GÜN
Değişim Yönetimi
2
Vaka Çalışmasına Giriş
1
Örgütsel Davranış
1
Stratejik Yönetim
2
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
1
Müşteri İlişkileri Yönetimi
1
İnovasyon Yönetimi
1
Tüketici Davranışları
1
Hizmet Pazarlaması
2
Hizmetlerin Fiyatlandırılması
2
Dijital Pazarlama
1
Etkili İletişim ve Sunum Becerileri
1
İK Yönetimi
1
Hizmet Dağıtım Kanalı Yönetimi
1
Veriye Dayalı Karar Verme
2
Pazar Araştırması Yöntemleri
1
Tedarik Zinciri Yönetimi
1
Marka Stratejisi ve Yönetimi
2
Finansal Muasebe ve Finansal Tablo Analizi
2
Mikroekonomi
1
Makroekonomi
1
Proje Yönetimi ve Planlaması
2
Uluslararası Pazarlama
2
Hizmet Süreçleri Yönetimi
2
Müşteri Deneyimi Yönetimi
1
Yenilikçi Teknolojiler ve Siber Güvenlik
1
Finansal Yönetim
2
Çalışan Performans Yönetimi
1
Perakende ve Satış Yönetimi
1
Liderlik ve Ekip Yönetimi
2
Çatışma ve Zor Durumların Yönetimi
1
Etkili Müzakere ve İkna
1

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme programı 4 ara ödev çalışmasını da kapsamaktadır. Katılımcılar aşağıda belirtilen konulardan ara ödevler hazırlamak ile sorumludurlar;

 1. Yönetim/Organizasyon ve İK
 2. Finansal Yönetim
 3. Pazarlama
 4. Veriye Dayalı Karar Verme

Başvuru

1. Yararlanıcı Ön Değerlendirme Seti

İlk adım olarak, Yararlanıcı Ön Değerlendirme Seti‘ni doldurmanız gerekmektedir. Bu seti doldurduktan sonra sonuç sayfasını kaydetmeyi unutmayın. Başvurunuz sırasında bu sonuç sayfası sizden talep edilecektir. [Yararlanıcı Ön Değerlendirme Seti’ni doldurmak için tıklayınız.]

2. Yeni Kullanıcı Talebi

Yeni bir kullanıcı talebinde bulunmanız gerekmektedir. [Kullanıcı talebinde bulunmak için tıklayınız.] Kullanıcı talebinde bulunduktan sonra, Ek-2 ve e-İmza Taahhütnamesi‘ni ekleriyle birlikte TURQUALITY® Sekretaryası’na iletmelisiniz.

3. TURQUALITY® Otomasyon Sistemi

Sistem tarafından size iletilen kullanıcı bilgileriyle TURQUALITY® Otomasyon Sistemi’ne giriş yaparak başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. [TURQUALITY® Otomasyon Sistemine bağlanmak için tıklayınız.]

4. Gerekli Belgeler

Sisteme yüklenmesi gereken belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Not: TURQUALITY® Otomasyon Sisteminin sorunsuz çalışabilmesi için Microsoft Edge tarayıcısındaki Explorer modu (IE modu) kullanılması gerekmektedir. Sistem üzerinde elektronik imzanızı kullanabilmeniz için bilgisayarınızda 32 bitlik Java programının son versiyonunun yüklü olması gerekmektedir.

5. Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsam Alanı

Yararlanıcı Ön İnceleme Çalışması

Başvurusunda eksik bulunmayan yararlanıcılar, bir sonraki aşama olan ön değerlendirme sürecine geçer. Bu süreçte TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Yararlanıcısı tarafından inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi ve belgeler talep edilir. Yerinde inceleme çalışması yapılır ve bu çalışmaya Ticaret Bakanlığı yetkilileri veya TİM – TURQUALITY® Sekretaryası da katılım sağlayabilir.

Değerlendirme Alanları

Strateji ve Kurumsal Performans: Stratejik hedeflerin belirlenmesi, iş planlarının geliştirilmesi ve kurum performansının yönetilmesi. Finansal Performans: Finansal performansın güçlü olması, aktiflerin ve borçların etkin yönetimi. Marka Yönetimi ve Performansı: Marka stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi. İnovasyon / Hizmet Geliştirme: Hizmet stratejisi geliştirilmesi ve inovasyonun etkin kullanılması. Pazarlama, Satış ve Ticaret Yönetimi: Pazarlama faaliyetlerinin etkin yönetimi ve satış gücünün artırılması. Tedarik Zinciri Yönetimi: Doğru hizmetin doğru zamanda ve doğru fiyatla sunulması. Operasyon Yönetimi: Müşteri taleplerinin karşılanması ve operasyonların sürekli iyileştirilmesi. Bilişim Hizmetleri: Ürün ve hizmetlerin doğru, güvenli ve kaliteli sunulması. Yazılım Hizmetleri: Müşteri ihtiyaçlarına cevap veren ürün ve hizmetlerin sunulması. Yönetişim: Kurumsal yönetim, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımı. Bilgi Teknolojileri: Verimli bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması. Dijitalleşme: Dijitalleşme strateji ve vizyonunun belirlenmesi. İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynağının etkin yönetimi ve çalışan verimliliğinin artırılması.

Kapsama Alınma

Ön değerlendirme çalışması sonrasında, uygun bulunan yararlanıcılara, Marka Programı mı yoksa TURQUALITY® Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.

TURQUALITY® Yönetim Danışmanlığı Firmaları

Başvurusu kabul edilen şirketler için, Bakanlıkça görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından ön inceleme çalışması yapılır. Ön inceleme çalışması için, başvurunun uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasına KDV dahil 164.000 TL ödenir. Ödemenin yapılmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 ay içinde yeni başvuru yapılamaz.

Ön inceleme çalışması programı ve çalışmayı yapacak danışmanlar, çalışma başlamadan bir hafta önce TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından Bakanlığa bildirilir. Çalışma başlamadan önce gizlilik sözleşmesi imzalanır ve rapor, çalışmanın başlamasını müteakip 1 ay içerisinde Bakanlığa iletilir. Bakanlık, ön inceleme raporunu değerlendirerek sonucu başvuru sahibi şirkete bildirir.

Başvurunuzda başarılar dileriz!

Hemen Paylaşın!

WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Twitter