İletişim Formu  MEB ve E-Devlet Onaylı Hijyen Belgesi

  Yemekhaneler, iş yerleri, restoranlar ve buna benzer gıda hizmeti veren mekânlarda, konaklama hizmeti sunan otel ve pansiyon gibi yerlerde, insan bedeni ile direk temas durumunun söz konusu olduğu temizlik hizmeti verilen iş yerlerinde ve gıda üretiminin yapıldığı alanlarda çalışan kişilerin ve işverenlerin alması gereken bir takım eğitimler vardır. Türkiye’de 2013 yılında yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile söz konusu eğitimlerin ve akabinde verilen belgelerin belirli bir standarda bağlanması hedeflenmiştir.

  Hijyen belgesi kişilerin ilgili yönetmelik kapsamında gördükleri eğitimin ardından almaya hak kazandıkları bir çeşit sertifikadır. İnsan sağlığıyla ve gıda sektörüyle doğrudan ilişkisi olan kişilerin alması gereken bu belge için yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kuruluşların eğitim sürecine katılmak ve sertifika sınavından geçer not almak gerekiyor.

  Hijyen eğitimi yönetmeliğin amacı; gıda sektöründe çalışan kişilerin bilinçlenmesi, işçilerin çalışmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalıkların ve cilt ile ilgili hastalıkların belirlenmesi, bu hastalıkların iyileştirilmesi ve engellenmesidir. Söz konusu yönetmeliğe bağlı olarak verilen hijyen sertifikası da çalışan ve işveren tarafından alınması zorunlu hale getirilmiştir. Yönetmelik gereğince bu kurala uymayan kişilere ve iş yerlerine ceza kesilmesi esastır.

  Hijyen eğitimleri ve bu eğitimin sonrasında alınan hijyen sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü adıyla faaliyet gösteren eğitim kurumları tarafından verilir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen bu tür eğitim merkezleri ülkemizin dört bir yanında faaliyet göstermektedir.

  Hijyen Sertifikası Kapsamı

  Hijyen sertifikası almak için başvurulabilecek çeşitli kurumlar mevcuttur. Neredeyse her hafta yeni dönem başvurusu alan kuruluşlar aracılığıyla dilediğiniz zaman hijyen eğitimine katılabilirsiniz.

  Ayrıca işverenler ve işletmeler isterlerse belirli şartları yerine getirip yönetmelik kapsamındaki prosedürleri tamamlarlarsa, hijyen eğitimini çalışanlarına kendileri de verebilirler.

  Hijyen sertifikası almak için verilen eğitimlere katılmak isteyenlerin yapması gereken işlemler oldukça basittir. Eğitim alınacak kuruma karar verdikten sonra tek yapılması gereken kişi ya da kurumdan istenen belgelerle beraber ilgili kurumu başvurmak olacaktır.

  Hijyen sertifikası almak için ihtiyaç duyulan belgelerin sayısı oldukça azdır. Bu durum da kişilerin ilgili kurumlara yapacağı başvuruları kolaylaştırır.

  Büyükşehirlerde söz konusu eğitime talebin yoğun olmasından dolayı neredeyse her hafta yeni bir kurs dönemi açılır. Fakat nispeten küçük yerleşim yerlerinde kursun başlaması için yeterli çoğunluğun sağlanması beklenebilir.

  Hijyen belgesi eğitimi ne başvurmak için ihtiyaç duyulan belgeler aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir.

  • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
  • Eğitime başlanacak kurum tarafından verilen ve başvuran kişi tarafından doldurulan katılımcı başvuru formu
  • İlgili kurumun hesabına yatırılan hijyen eğitimi ücretine ait banka dekontu veya makbuzu

  Hijyen eğitimine katılan adaylar eğitim sürecinin ardından çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sertifika sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavı başarıyla veren kişiler hijyen sertifikası almaya hak kazanırlar. Söz konusu sertifika eğitim veren kurum tarafından kişiye elden teslim edilir. Fakat kimi zaman tek bir nüsha yeterli olmayabilir veya kurumdan alınan belge hasar görebilir, kaybolabilir. Böyle bir durumda kalan kişiler ve dileyen adaylar e-devlet sistemi üzerinden hijyen sertifikalarına ulaşabilirler.

  Hijyen sertifikası eğitimine başvururken, eğitim alınacak kuruma belirli bir miktar ödeme yapılması gerekir. Yönetmelikte söz konusu hijyen belgesinin ücreti “Genel müdürlük eğitime katılan kişilerden, eğitim için yapacağı masrafları karşılayabilmek adına ücret talep edebilir. Eğer kurs süresince uygulama yapılması gerekirse, uygulama esnasında ihtiyaç duyulacak olan şahsi malzemelerin kursiyerler tarafından karşılanması gerekir” şeklinde belirtilmiştir.

  Bunlarla birlikte ilgili yönetmelikte kurumların hijyen belgesi ücreti olarak talep edebileceği net bir rakam yok. Bu miktar eğitim alınan kurumun bulunduğu şehre ve yoğunluğa göre değişiklik gösterebilmektedir.

  Ömür boyu geçerli Hijyen Belgesi almak için gecikmeyin ve almış olacağınız Hijyen Eğitimi ve Hijyen Sertifikası ile çalışma hayatınızda profesyonelleşin.