İletişim Formu  ISO 22301

  ISO22301 NEDİR?

  Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; “bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir” şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulamak olacaktır.

  Bu sistem özetle şunu temsil eder;

  • İşletme, organizasyon, tesislerin; işlerini, üretim aşamalarını, servis safhalarını olası herhangi bir kesinti sonrası kabul edilebilir seviyelerde devam ettirebilmesidir.
  • Beklenmedik kesintilere karşı kuruluşların işlerini devam ettirebilme yeteneğini ifade eder.
  • Kuruluşlar bu belgeyi alabilmek için yetkili kıldığı bir personeli bu eğitime yollar. Bir günlük eğitimden geçirildikten sonra sınava tabi tutulur ve almaya hak kazanırsa firma adına belge düzenlenir. Belgeyi almaya hak kazanan personel – kuruluş ilgili standart ve uygulamaları konusunda eğitilerek olası iş kesintileri yaşandığında neler yapılması gerektiğini bilerek minimal iş kesintisi ile işlerine devam edebilmeleri amaçlanır.

    

  ISO 22301 BELGESİ NE İŞE YARAR?

  • Kuruluşun yaptığı işlerin mevcut durumunu analiz eder, gelecekte yaşanabilecek olası riskleri en aza indirger, gelecekte yaşanabilecek iş kesintilerini minimal zarar ile atlatarak işin sürekliliği sağlanabilir.
  • Olası olay ve kazaların etkileri en asgari seviyelere indirilebilir. Böylece işin sürekliliği aşırı derecelerde sekteye uğramadan devamlılığı sağlanabilir.
  • Kriz anlarında işin sürekliliğini sağlar.
  • İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik eğitimlerden geçen ve bu belgeyi almaya hak kazanan işletmeler aynı sektörde çalışan diğer kuruluşlara göre daha avantajlı olur.
  • Olaylar sonrası müdahale daha hızlı olur ve işler eski kapasitesinde yürütülmeye daha hızlı adapte olunur.
  • Kuruluşların sektördeki itibari güçlendirilmiş olur.