İletişim Formu  ISO 13027

  ISO13027 NEDİR?

  Hijyen ve Sanitasyon Belgesi, Gıda Üretimi, tüketimi ve satışını gerçekleştiren kurumların/kuruluşların gıda güvenilirliğini oluşturmak, uygulamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, tüketicinin güvenli gıda tüketmesini sağlamak için, gıdanın üretim aşamalarından son tüketiciye ulaşmasına kadar uyulması gerekli olan hijyen ve sanitasyon ile ilgili alt yapısal özellikler, uyulması istenen işletmecilik kuralları, mevcut olması gereken teknik donanım, personelin yetkinlik ve taşıması gereken özellikleri, güvenlik ile ilgili genel kuralları içeren standarttır.

   

  ISO13027 HİJYEN VE SANİTASYON BELGESİ OLAN FİRMALARIN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Firmanın Hijyen ve sanitasyon konularında yeterli ve güvenilir olduğunu ilgili taraflara bildirir,
  • Prestij ve itibarı arttırır,
  • Gıda, hijyen ve süreçsel yaşanabilecek risklerin yaşanma olasılığının meydana gelmesinin önüne geçilir,
  • Personel ve müşteri sağlık ve güvenliği sağlanarak takip edilir.

   

  13027 STANDART DENETLEME NOKTALARI;

  • Üretim yeri hijyeni
  • Personel hijyen denetimi
  • Çapraz bulaşma riskleri
  • Alet ve ekipmanların hijyen kontrolü
  • Satış ve sunumda hijyen
  • Depolama şartları hijyeni
  • Lojistik açıdan hijyen
  • Pest kontrol
  • Temizlik malzemelerinin hijyeni
  • Ambalaj malzemelerinin saklanması ve hijyeni
  • Firma ziyaret şartları ve koşulları
  • Ürünle ilgili analiz ve test sonuçları

  Tüm şartların uygunluğu halinde firmaya Hijyen Sertifikası (ISO 13027) verilmektedir. Belge yıllık olmakla birlikte denetim kontrol her an olabilmektedir.