KOSGEB 2024 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

KOSGEB, C-Sınıfı imalat ve 61,62,63 ve 72 Nace kodlarında faaliyet gösteren/gösterecek işletmelere

İş Kurma ve İş Geliştirme Desteği sağlamaktadır.

Aşağıda girişimci işletmenizin alabileceği destekleri görebilirsiniz;

İş Kurma Desteği

KURULUŞ DESTEĞİ

İşletme kuruluş aşamalarında Girişimcinin yapmış olduğu harcamalara istinaden

koşulsuz olarak verilen ve proje onayı sonrası hesaba iletilen destektir.

İşletme şahıs işletmesi olarak kurulmuş ise 10.000 TL

Ltd/A.Ş. olarak kurulmuş ise 20.000 TL destek sağlanmaktadır.

PERSONEL GİDERLERİ DESTEĞİ

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği,

başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için

1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır.

Özetle projenizin onaylandığı tarih itibariye 1.sene boyunca firma ortakları ve 1.dereceden akrabalar hariç 4A kapsamında 1 personel istihdam edip en az 360 gün SGK primi yatırırsanız

1.yıl sonunda 20.000 TL

2.yıl sonunda 20.000 TL

3.yıl sonunda 20.000 TL

destek ödemesi alınabilecektir.

Not: Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya

birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.

İş Geliştirme Desteği

Destek tutarı üst limiti 1.500.000 TL olmak üzere aşağıdaki giderlere %80 oranında 0 faizli kredi desteği sağlanmaktadır.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda

destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir.

Personel Desteği

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği

Yazılım Giderleri Desteği

Hizmet Alımı Giderleri Desteği

(eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri)

Kuracağınız işe yönelik bu destekleri alabilmek için KOSGEB ekran kayıt işlemleri sonrası hazırlayacağımız Girişimcilik Proje Dosyası sunulması gereklidir. Devamında yapılacak KOSGEB Kurulu sonrası destek süresi olan 3 yıl boyunca Proje Yürütme işlemlerinin yapılması gereklidir.

SALCAN olarak,

Tüm bu işlemler tarafımızdan gerçekleşen Danışmanlık Hizmetimiz kapsamındadır.

Programa uygunluğunuz, KOSGEB ekran kayıt işlemleri, Proje Dosyası hazırlama ve Proje Yürütme işlemleriniz için lütfen bizle iletişime geçiniz.