E-Turquality Alanı

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” kapsamında yer alan firmalara verilen bir eğitim programıdır. Bu program, firmaların orta ve üst düzey yöneticilerini bilgilendirmeyi amaçlayan bir eğitim düzenlemektedir.

Hedef ve Uzak Ülkeler Listesi

Bu program, firmaların uluslararası pazarda daha etkin olabilmeleri için hedef ülkelere yönelik stratejik bilgiler sunar.

Mevzuat

Programın temel mevzuatı, 5973 ve 2564 sayılı kararlarda belirtilmiştir. Bu mevzuatlar, firmaların markalaşma süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Stratejik İş Planı

E-Turquality Programı, firmaların stratejik iş planlarını oluşturmasına yardımcı olacak eğitimler sunar. Bu planlar, firmanın vizyonu, ürün/hizmet stratejileri, finansal yönetim, operasyon yönetimi ve pazarlama stratejilerini içerir.

Yönetici Geliştirme Programı

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ilgili üniversiteler tarafından koordine edilen bir eğitim programıdır. Bu program, destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim dili oluşturmayı hedefler. Program, 4 ara ödev ve 1 final takım projesi ile zenginleştirilmiştir.

Programın Amaçları

 • TURQUALITY® ve Marka Destek Programı platformu için sinerji yaratmak.
 • Orta ve üst düzey yöneticiler arasında ortak bir yönetim dili oluşturmak.
 • Katılımcılara en güncel bilgi ve becerileri kazandırmak.
 • Bilgi paylaşımını güçlendirmek.
 • İletişim ve işbirliği ortamları yaratmak.

Programın Genel Kapsamı

 • İşletme yönetiminin ana temaları ve fonksiyonlarına yöneliktir.
 • Markalaşma hedefi ile “Pazarlama” alanı ağırlıklıdır.
 • Teorik ve uygulamalı dersler içerir.
 • Vaka çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, ödevler ve projeler içerir.
 • Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşir ve 22 hafta sürer.
 • Modüler yapıdadır ve her dönem 25-35 kişilik gruplarda eğitim verilir.

Üniversite Teklif Şartları

 • Uluslararası sıralama listelerinde yer almak.
 • Yönetici geliştirme programları yürütüyor olmak.
 • Uluslararası akreditasyon sertifikalarına sahip olmak.
 • Eğitimlerin en az %50’sini kendi kadrolu öğretim üyeleri tarafından sağlamak.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı Seçim Kriterleri

 • Üniversite mezunu olmak.
 • MBA veya İşletme Yüksek Lisans programına katılmamış olmak.
 • Yurtdışı markalaşma anlamında firmaya katkı sağlayabilecek bir departmanda çalışıyor olmak.
 • Programa yeni katılan veya daha önce faydalanmamış firmaların öncelikli olması.
 • Farklı meslek gruplarından katılımcılarla heterojen sınıflar oluşturmak.

Kapsama Alınma Başvurusu

Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsama Alınma

 1. Firma Ön Değerlendirme Seti: Firmaların TURQUALITY web sitesinde yer alan setleri doldurması ve başvuru belgeleri ile Hizmet İhracatçıları Birliği’ne göndermesi gerekmektedir.
 2. Ön İnceleme Çalışması: Vizyon, ürünler, strateji yönetimi, finansal yönetim, operasyon yönetimi, pazarlama, satış, marka yönetimi, yönetişim, insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojileri ve dijitalleşme becerileri incelenir. Ön inceleme çalışması için KDV dahil 118.000 TL ödenir ve 1 ay içinde inceleme başlar.
 3. Ön İnceleme Raporu: Yönetim danışmanlığı şirketi, ön inceleme raporunu 2 ay içinde hazırlar ve Genel Müdürlüğe iletir. Raporun belirtilen sürede ibraz edilmemesi halinde başvuru olumsuz sonuçlanır.
 4. Programa Hak Kazanma: Kapsama alınan şirketlere E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) sertifikası verilir ve şirketler E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) logosunu kullanma hakkı kazanır.

TURQUALITY® Yönetim Danışmanlığı Firmaları

Başvurusu kabul edilen şirketler için, Bakanlıkça görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından Ön İnceleme Çalışması yapılır. Bu çalışma için KDV dahil 108.000 TL ödenir ve çalışma başlamadan önce gizlilik sözleşmesi imzalanır.

Dikkat Edilecek Hususlar (Tüm Başvurular İçin Ortak Hükümler)

İzleme ve Değerlendirme

Program kapsamında yer alan firmaların performansı sürekli izlenir ve değerlendirilir. Bu sayede programın etkinliği artırılır ve firmaların uluslararası pazardaki rekabet gücü desteklenir.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı hakkında daha fazla bilgi için TURQUALITY® web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Program, firmaların markalaşma süreçlerinde önemli bir rol oynamakta ve uluslararası pazarlarda başarılı olmalarını desteklemektedir.

Hemen Paylaşın!

WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Twitter