Category: Genel

Turquality Mal İhracatı Alanı

Mevzuat 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar, Türkiye’nin ihracat sektörünü desteklemek ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak amacıyla 18 Ağustos…

View details
Turquality Hizmet İhracatı Alanı

20.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2564 sayılı karar, Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri için markalaşma desteklerini kapsamaktadır. Başvuru İçin Gerekli Belgeler…

View details
E-Turquality Alanı

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında…

View details
TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine…

View details